Często Zadawane Pytania

podłączanie obrazka

podłączanie obrazka

                    "lengthMenu": "Pokaż _MENU_ biletów na stron?",
                    "zeroRecords": "Nic nie znaleziono",
                    "info": "Pokazuje _START_ do _END_ z _TOTAL_ biletów pomocy technicznej",
                    "infoEmpty": "Brak dost?pnych zapisów",
                    "infoFiltered": "(odfiltrowane z _MAX_ wszystkich rekordów)"
                    
                            <option value="option1">wybierz jedną z wielu akcji...</option>
                            <option value="delete_items">Usu?</option>